19006601
https://dieutuongam.com/san-pham/am---ly---tong-tra.html
https://dieutuongam.com/product/am---ly---tong-tra-1.html

Ấm - Ly - Tống Trà

Nhấp ngụm trà thơm khà một tiếng
Trăng vàng rớt xuống đáy ly nghiêng.

Là kết tinh từ đất trời, qua bàn tay của các nghệ nhân, mỗi chiếc ấm trà, ly trà hay tống trà đều ẩn chứa văn hóa và có dấu ấn riêng. Không quá rực rỡ hay phô trương các đường nét, những chiếc ấm nhỏ với sự hoàn hảo đến từng chi tiết cho người dùng những cảm nhận vô cùng tinh tế!

Ấm - Ly - Tống Trà

https://dieutuongam.com/
https://dieutuongam.com/catalog/view/