19006601
https://dieutuongam.com/san-pham/huong-dao.html
https://dieutuongam.com/product/huong-dao-1.html

Hương Đạo

Đốt nén tâm hương cúng Phật Đà,
Lòng thành gởi tận chốn bao la.
Cầu xin Tam Bảo thường gia hộ,
Đạo pháp hoằng thông đến mọi nhà.

Tỏa hương dịu nhẹ đưa con người về với sự tĩnh lặng, rời xa khỏi những tạp niệm ồn ào của đời sống xa hoa, cứ thế tĩnh tại an yên trong từng giây phút. Với Hương đạo Diệu Tướng Am, chúng tôi mong quý khách sẽ có những khoảng ngưng lặng tâm hồn, thả mình vào thiền định, tĩnh tâm và an lạc.

Hương Đạo

https://dieutuongam.com/
https://dieutuongam.com/catalog/view/