19006601
https://dieutuongam.com/san-pham/noi-that-phong-tra/tu-tra.html
https://dieutuongam.com/product/noi-that-phong-tra-1/tu-tra-1.html

Nội Thất Phòng Trà

Khi hương sớm lúc trà trưa
Bàn lan điểm nước đường tơ họa đàm.

Sự tĩnh lặng được tạo ra từ chính không gian thường ngày, chuẩn bị một nơi thiền trà để có thể thoải mái thưởng thức những giờ phút thư thái trong ngày một cách gần gũi nhất là điều Diệu Tướng Am mong muốn mang đến cho Quý khách hàng.

Nội Thất Phòng Trà

https://dieutuongam.com/
https://dieutuongam.com/catalog/view/