19006601
https://dieutuongam.com/san-pham/trang-tri-khong-gian-tho/vat-pham-khac.html
https://dieutuongam.com/product/trang-tri-khong-gian-tho-1/vat-pham-khac-1.html

Trang Trí Không Gian Thờ

Cúi đầu đảnh lễ đấng Từ Tôn
Bậc Chánh Biến Tri đáng cúng dường
Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh
Làm lành, lánh dữ lợi quần sanh

Cảm nhận sự linh thiêng của mỗi không gian thờ, Diệu Tướng Am đã khéo léo kết hợp các chất liệu, màu sắc để tạo nên những vật phẩm trang trí đặc sắc nhằm tạo những hình dáng uy nghi, những đường nét mềm mại cho tổng thể không gian. 

Trang Trí Không Gian Thờ

https://dieutuongam.com/
https://dieutuongam.com/catalog/view/