19006601
https://dieutuongam.com/nghe-thuat-tao-tuong.html
https://dieutuongam.com/nghe-thuat-tao-tuong-1.html

Bằng việc am hiểu rốt ráo cái chân thực, cốt tuỷ của tinh thần nghệ thuật Phật giáo, phương tiện thiện xảo trong quá trình kiến tạo, Diệu Tướng Am là người tư vấn và đồng hành cùng khách hàng tạo dựng nên những sản phẩm độc nhất. Từng sản phẩm của Diệu Tướng Am đều hướng tới vẻ đẹp cân bằng và chuẩn mực, mang giá trị vượt thời gian.

https://dieutuongam.com/
https://dieutuongam.com/catalog/view/